Teruggavebeleid

Bestellingen zijn definitief, en kunnen na betaling niet meer geannuleerd worden noch in aanmerking komen voor terugbetaling.

Indien de Klant door een fout van PEARL JAMS de verkeerde producten zou ontvangen, of deze defect zouden blijken conform de garantiebepaling (Algemene Voorwaarden – artikel 6), is hij/zij gerechtigd deze bestelling (of een deel daarvan) terug te sturen ter vervanging. In principe is elke terugzending voor rekening van de klant, tenzij vooraf anders wordt overeengekomen. Niettemin streeft PEARL JAMS ernaar dat de Klant op geen enkele manier schade kan ondervinden door oorzaken buiten zijn/haar wil of vermogen liggen.

Foute leveringen en/of defecte producten zullen gecompenseerd worden, na onderling overleg, hetzij door vervanging met nieuwe exemplaren, hetzij (bij uitputting van voorraad) door een tegoedbon. In geen geval kan terugbetaling geëist worden; al zal PEARL JAMS wel steeds elk voorval apart beoordelen, in overleg met de Klant.


Scroll naar boven